Bestuur

 

Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41032343.

De stichting is ingeschreven bij de Belastingdienst; het omzetbelastingnummer luidt: 8059.05.340.B.01

Het bankrekeningnummer van de stichting luidt: NL45 RABO 0145 4425 00